Šta je to što radimo ?

Slika 79

Dijeljenje letaka i reklamnog materijala u ruke - Direktna podjela, odnosno djeljenje letaka iz ruke u ruku (Hand 2 Hand) je jedna od najzastupljenijih metoda distribucije reklamnog materijala. Najveća prednost kod direktne podijele u ruke je brz odziv kupaca. Specifičnost kod direktne podele je u tome što primalac pogleda flajer odmah po preuzimanju  i sa te strane imamo 100%tni učinak u smislu pregleda sadržaja reklamne poruke, odnosno ponude. Sve dalje zavise od kvaliteta i konkurentnosti ponude, a ukoliko je ona dovoljno dobra da zainteresuje primaoca, velika je verovatnoća da će on odmah odreagovati na poziv sa ponude.

0 0